Czym jest przetarg nieograniczony?

Przetarg nieograniczony to jedna z dwóch form przetargów (istnieje bowiem także ograniczony). Przetarg nieograniczony jest ogłaszany w mediach, gazetach i podawany do informacji publicznej. Każdy może złożyć wniosek na taki przetarg, ale pod warunkiem, iż spełnia wszystkie wymagania opisane przez Kupującego (czyli osoby ogłaszającej przetarg). Kupujący (inaczej mówiąc Zamawiający) zamieszcza ogłoszenie z wszelkimi niezbędnymi informacjami (takimi jak przedmiot przetargu, jego warunki i wymagania, termin składania wniosków itd.) i czeka na oferty. Czym jest przetarg nieograniczony? Zamawiający nie tylko umieszcza takie ogłoszenie na swojej stronie internetowej, czy w prasie branżowej ale także w: Biuletynie Zamówień Publicznych (w momencie, jeśli wartość jest mniejsza niż progi unijne), zaś jeśli ta wartość jest równa lub jest większa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Istnieje także wiele warunków, jakie Zamawiający musi spełnić. Między innymi dotyczą one terminów składania ofert. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, zamawiający musi pamiętać, iż musi dać termin składania ofert (czas do przygotowania i złożenia oferty): nie krótszy niż 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w BZP (dostawy i usługi) i 14 dni (roboty budowlane). Jeśli zaś wartość zamówienia jest równa lub wyższa 40 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub 47 dni inną drogą. Ogłaszając więc przetarg musimy pamiętać o wielu różnych aspektach, o terminach i konieczności zgłoszenia się do odpowiednich instytucji.

Polecamy inne strony

Biohumus - nautralny nawóz organiczny od dżdżownicy kalifornijskiej sprawdź - hodowla, cena, sprzedaż dżdżownic kalifornijskich.